Saltar navegació

FloraCatalana.net

La flora del nostre entorn

Cercar espècies per: Començant per (seleccioneu lletra): A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bibliografia de botànica

Aguilella, A. & Puche, F. 2004 - Diccionari de botànica . Guada Impressors, SL. Universitat de València.

Bisbe, E. & Fàbregas, E. 2006 – Hàbitats i espècies d ' interès a l ' EIN L es Gavarres . Consorci de les Gavarres.

Bolòs, O. 1998 - Atlas Corològic . Volum Extraordinari: Primera compilació general. Vol. I, II. ORCA. IEC (Secció de Ciències Biològiques). Barcelona.

Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R.M. & Ninot, J.M. 2005 - Flora manual dels Països Catalans . 3a. edició. Editorial Pòrtic. Barcelona.

Bolòs, O. & Vigo, J. 1984-2001 - Flora dels Països Catalans . Tots els volums. Editorial Barcino. Barcelona.

Campo, I. Del 1993 - Introducción de Plantas Americanas en España . Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Madrid.

Casasayas, T. 1989 - La flora al · lòctona de Catalunya . Tesi doctoral. Universitat de Barcelona.

Castroviejo, S. et al. 1986-2010 - Flora ibérica . Plantas vasculares de la península Ibérica e islas Baleares . Tots els volums publicats. Real Jardín Botánico, CSIC. Madrid.

Ceballos, A. 1986 – Diccionario ilustrado de los nombres vernáculos de las plantas de España . Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA). Madrid.

Coombes, A.J. 1992 - Manuales de identificación . Árboles . Guía visual de más de 500 especies de árboles de todo el mundo . Ediciones Omega. Barcelona.

Font, J., Gesti, J., Vilar, L., Juanola, M. & Viñas, X. 1998 – “Noves aportacions al coneixement florístic de l’Empordà – III”. Butll . Inst . Catalana Hist . Nat . 66: 63-72.

Font, J. 2000 - Estudis botànics de la serra de l Albera . Catàleg florístic general i poblament vegetal de les Basses de l Albera . Tesi doctoral. Universitat de Girona.

Font, J. & Vilar, L. 2000 - Plantes vasculars del Quadrat UTM 31 T DG 99, Sant Climent Sescebes . ORCA: Catàlegs Florístics Locals, 10. IEC (Secció de Ciències Biològiques). Barcelona.

Font Quer, P. 1975 - Diccionario de botánica . Editorial Labor, SA. Barcelona.

Franquesa, T. 1995 - El paisatge vegetal de la península del cap de Creus . IEC (Arxius Seccions de Ciències). Barcelona.

Galán, P. et al. 1998 - Árboles y arbustos de la península Ibérica e islas Baleares . Ed. Jaguar.

Gesti, J. 1998 - El poblament vegetal dels aiguamolls de l Alt Empordà . Tesi de llicenciatura (inèdita). Universitat de Girona. Institut d’Ecologia Aquàtica.

Gesti, J. 2000 - El poblament vegetal dels Aiguamolls de l Empordà : efectes de la creació del parc natural i proposta per a la gestió dels hàbitats . Tesi doctoral. Universitat de Girona.

Gesti, J. & Vilar, L. 1999 – “Caracterització florística de la plana litoral de l’Empordà”. Butll . Inst . Catalana Hist . Nat . 67: 45-57.

Girbal, J. 1984 - Flora i vegetació del Gironès . Tesi doctoral. Universitat de Autònoma de Barcelona.

Henderson, L. 2001 - Alien weeds and invasive plants . A complete guide to declared weeds and invaders in South Africa . Agricultural Research Council. Handbook NO.12 Sud-àfrica.

Holm, L., Pancho, J.V., Herberger, J.P. & Plucknett, D.L. 1979 - A geographical atlas of World Weeds . John Wiley & Sons. New York.

Ivens, G., Moody, K. & Egunjobi, J. 1978 - West African weeds . Oxford University Press. Ibadan, Nigèria.

Joffe, P. 2005 - Creative Gardening with Indigenous Plants . A South African Guide. Briza Publications. Pretòria.

Jover, M. 2007 - El poblament vegetal del massís del Montgrí , les illes Medes i I ' antic estany de Sobrestany . Treball de recerca desenvolupat dins del programa de doctorat de Medi Ambient (IMA-UdG). Girona.

Juanola, M & Vilar , L. 1997 – “La flora vascular del massís de les Gavarres”. Scientia Gerundensis 23: 73-108.

López, A., Trigo, M.M., Argimon de Vilardaga, X. & Sánchez de Lorenzo, J. M. 2000-2005 Flora ornamental española . Volums I-IV. Coordinat per Sánchez de Lorenzo, J.M. Ediciones Mundi-Prensa. Junta de Andalucía. Consejería de Agricultura y Pesca. España.

López, G. 1982 - La guía INCAFO de los árboles y arbustos de la peninsula Ibérica . INCAFO. Madrid.

López-Sáez, J.A., Catalán, P. & Sáez, L. 2002 - Plantas parásitas de la Península Ibérica e Islas Baleares . Ediciones Mundi-Prensa. Madrid.

Malagarriga, H.T. 1976 – “Catálogo de las plantas superiores del Alt Empordà”. Acta Phytotax . Barc. 18.

Mallol, A. & Maynés , J. 2005 – “Distribució de Senecio inaequidens DC a les Gavarres empordaneses i zones adjacents”. Revista Notícies de l ICHN . 57: 9-10.

Mallol, A. & Maynés , J. 2008 – “Nous xenòfits al Baix Empordà”. Acta Bot . Barc. 51: 59-77.

Masclans, F. 1981 - Els noms de les plantes als Països Catalans . Editorial Montblanc-Martín. Granollers.

Montserrat, P. 1968 - Flora de la Cordillera litoral catalana ( porción comprendida entre los ríos Besós y Tordera ) . Caja de Ahorros de Mataró. Mataró.

Moragues E. & Rita, J. 2005 – “Els vegetals introduïts a les illes Balears”. Documents Tècnics de Conservació II època, núm. 11. Govern de les Illes Balears. Conselleria de Medi Ambient.

More, D. & White, J. 2005 - Árboles de España y de Europa . Más de 2000 especies y cultivares . Ediciones Omega. Barcelona.

Polunin, O. 1977 - Guía de campo de las flores de Europa . Editorial Omega. Barcelona.

Romo, A.M. & Panareda, J.M. 2000 - Flora del valle de Nuria . Editorial Aster. Colección Gaia num. 3. 96 p. Terrassa.

Sánchez, E. 1981 - Diccionario de plantas agrícolas . Servicio de Publicaciones Agrarias. Ministerio de Agricultura. Madrid.

Sanz-Elorza, M., Sobrino, E. & Dana, E. 2001 - Aproximación al listado de plantas alóctonas invasoras reales y potenciales en España . Lazaroa 22: 121-131.

Sanz-Elorza, M., Dana, E.D. & Sobrino, E. 2004 - Atlas de las plantas alóctonas invasoras en España . Dirección General para la Biodiversidad. Madrid.

Tutin, T. G. et al. 1976-1993 - Flora europaea . Volums I-IV. Cambridge University Press. Regne Unit.

Vigo, J. 1983 – “El poblament vegetal de la vall de Ribes. I.” Generalitats. Catàleg florístic. Acta Bot. Barc. 35: 3-799.

Vigo, J. 1996 - El poblament vegetal de la vall de Ribes : les comunitats vegetals i el paisatge . Institut cartogràfic de Catalunya. Barcelona. Primera edició. Primera reimpressió.

Vigo, J. 2008 - L ' alta muntanya catalana . Flora i vegetació . Centre Excursionista de Catalunya i Institut d'Estudis Catalans. Segona edició. Barcelona.

Vilar, L. 1987 - Flora i vegetació de la Selva . Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.

Vilar, L., Juanola, M., Font, J. & Polo, L. 2001 – Plantes vasculars del quadrat UTM 31 TDG 84 . ORCA: Catàlegs Florístics Locals, 12. IEC (Secció de Ciències). 66 p. Barcelona.

Viñas, X. 1990 – “Notes florístiques i corològiques”, 468-491. Collect . Bot . (Barcelona) 18: 148-150.

Walters et al. 1990-2000. The European garden Flora . Volums I-VI. Cambridge University Press. Regne Unit.

 

Bancs de dades:

Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, Universitat de Barcelona.

http :// biodiver . bio . ub . es / biocat / homepage . html

Herbari virtual del Mediterrani occidental.

http :// herbarivirtual . uib . es / cat - med / index . html

InvasIBER: especies exóticas invasoras de la península Ibérica.

http :// www . invasiber . org

Proyecto ANTHOS, sistema de información sobre las plantas de España.

http://www.anthos.es/

 

 

 

Creative Commons Desarrollo web Ruby on RailsRailes XHTML 1.0 Strict